Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

safehaven
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viainsanedreamer insanedreamer
safehaven
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaholdmy holdmy

June 26 2015

safehaven
1559 90e0

June 22 2015

safehaven
Zakochani widzą słonie
Reposted bySvartaVargen SvartaVargen

June 21 2015

safehaven
safehaven
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viawstan wstan
safehaven
Związki bez miłości, miłości bez związków

June 19 2015

safehaven
safehaven
safehaven
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viawhiterum whiterum
2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawhiterum whiterum

May 10 2015

safehaven
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions vianastypsychotic nastypsychotic
safehaven

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape
safehaven
4250 5c83
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawrazliwa wrazliwa

April 29 2015

safehaven
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana viamisiaczek95 misiaczek95
safehaven

Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą. 

— Jan Twardowski

April 20 2015

safehaven
1365 8e59
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialaazy laazy

April 19 2015

7314 85e0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl